Wynajem długoterminowy

Długoterminowe wypożyczenie samochodu polega na odpłatnym użytkowaniu samochodu dowolnej marki i klasy, w długim okresie czasu, zwykle pomiędzy 1 a 3 lata.
Wypożyczenie samochodu na dłuższy okres czasu jest alternatywną do zakupu samochodu na własność lub leasingu. Rozwiązanie to, bardzo popularne w krajach zachodnich, od kilku lat zdobywa coraz większą liczbę zwolenników w Polsce.
Usługa długoterminowego wypożyczenia samochodu polecana jest szczególnie tym firmom, dla których samochód jest narzędziem pracy i wymaga okresowej wymiany. Usługa wynajmu długoterminowego nie wymaga angażowania własnych środków finansowych na zakup pojazdów, co korzystnie wpływa na zachowanie płynności finansowej firmy.
Nasza wypożyczalnia samochodów oferuje stałe miesięczne opłaty za użytkowanie samochodu, których wysokość jest głównie uzależniona od czasu trwania umowy. Szczegóły umowy wynajmu długoterminowego dostosowane są do specyfiki biznesu i potrzeb Klienta.
Głównymi zaletami długoterminowego wypożyczania samochodów są stałe i przewidywalne koszty użytkowania pojazdu, wyrażone poprzez miesięczną ratę wynajmu, niezmienną w okresie trwania umowy. Firma nie musi angażować własnego kapitału na zakup samochodów, a jednocześnie zyskuje możliwość elastycznego budowania swojej floty i natychmiastowego jej uzupełniania w nagłych przypadkach.

Wynajem długoterminowy charakteryzuje kilka istotnych reguł:

  • właścicielem samochodów przez cały czas najmu jest wypożyczalnia samochodów ABCO RENT A CAR, która przejmuje na siebie ryzyko związane np. z niepewną wartością pojazdu po zakończeniu kontraktu,
  • Klient w zamian za stałą miesięczną ratę użytkuje samochody, które są pod opieką specjalistów; wszelkie czynności związane np. z serwisowaniem samochodów, ogumieniem, organizowane są przez wypożyczalnię samochodów ABCO,
  • samochody są wynajmowane na określony czas i limit kilometrów, ustalane na podstawie analizy parku samochodowego Klienta ; umowa wypożyczenia długoterminowego uwzględnia możliwość modyfikacji obydwu paramentów w trakcie trwania kontraktu,
  • Klient po zakończeniu kontraktu nie martwi się o sprzedaż samochodów, wszystkim zajmuje się Wypożyczalnia samochodów ABCO.

Korzyści finansowe z wypożyczenia samochodu w trybie długoterminowym:

  • łatwe planowanie i budżetowanie – stałe miesięczne opłaty za najem i zarządzanie pozwalają na uniknięcie niespodziewanych kosztów, przekroczenie budżetu,
  • redukcja kosztów związanych z flotą oraz utrzymanie ich na stałym poziomie dzięki kontroli kosztów i jakości obsługi floty,
  • przejęcie ryzyka związanego z wartością końcową pojazdów – właścicielem floty jest ABCO, który odpowiedzialny jest za ich sprzedaż po zakończeniu kontraktu,
  • większa zdolność kredytowa – flota nie obciąża bilansu firmy, jak w przypadku zakupu pojazdów na kredyt,
  • wyższy zwrot z inwestycji – firma może przeznaczyć kapitał na inwestycje związane ze swoją główną działalnością zamiast na zakup pojazdów.

Oddziały wypożyczalni samochodów ABCO w Krakowie, Katowicach i Warszawie są do Państwa dyspozycji. Usługi długoterminowego wypożyczania pojazdów świadczymy na terenie całego kraju. Zapraszamy!

x