Warunki najmu

 1. Najemcą samochodu osobowego może być:
  a) osoba fizyczna, która ukończyła 21 lat życia, posiadająca obywatelstwo polskie, stałe miejsce zamieszkania, prawo jazdy honorowane na terytorium RP ważne przez okres minimum 24 miesięcy poprzedzający datę zawarcia umowy wypożyczenia samochodu;
  b) osoba fizyczna, która ukończyła 21 lat życia, nie posiadająca obywatelstwa polskiego, posiadająca prawo jazdy honorowane na terytorium RP ważne przez okres minimum 24 miesięcy poprzedzający datę zawarcia umowy wypożyczenia samochodu, ważny paszport;
  c) osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w punkcie a) i b).
 2. Dokonanie przez Najemcę rezerwacji telefonicznie bądź poprzez formularz na stronie internetowej www.abco.pl
 3. Otrzymanie od Wynajmującego potwierdzenia przyjęcia rezerwacji na wypożyczenie samochodu. Potwierdzenie rezerwacji nie powoduje wobec Najemcy żadnych konsekwencji finansowych oraz prawnych i może być przez niego w każdej chwili anulowane.
 4. Przedstawienie przez Najemcę:
  a) ważnego dowodu osobistego, a w sytuacji, gdy Klient jest obcokrajowcem - ważnego paszportu;
  b) ważnego i honorowanego na terytorium RP prawa jazdy.
 5. Podpisanie Umowy Najmu Samochodu, Protokołu Zdawczo-Odbiorczego oraz Regulaminu Wypożyczalni ABCO RENT A CAR bezpośrednio przy odbiorze samochodu.
 6. Na czas wypożyczenia samochodu pobierana jest kaucja, której wysokość zależy od grupy pojazdu. Kaucja podlega całkowitemu zwrotowi w momencie  oddania nieuszkodzonego samochodu. Kaucja płatna jest pracownikowi wypożyczalni samochodów ABCO RENT A CAR przy wydaniu auta (gotówką lub kartą kredytową) lub przelewem na rachunek Wynajmującego co najmniej dzień przed planowanym wydaniem auta.
 7. Zapłata za wynajem/wypożyczenie samochodu pobierana jest z góry wg obowiązującego cennika w dniu zawarcia umowy, zamieszczonego na stronie wypożyczalni samochodów Abco: www.abco.pl

Wypożyczalnia samochodów ABCO dostarcza auta również w okolice krakowskiego lotniska Balice. Po wypożyczeniu odpowiedniego modelu samochodu, ustalamy z Klientem warunki podstawienia pojazdu i godzinę. Ułatwia to Państwu w sposób znaczący korzystanie z usług wypożyczalni oraz redukuje czas niezbędny na procedury związane z wynajmem samochodu na terenie Krakowa.

x